Vi är Lifestyle Capital

Lifestyle Capital är en del av förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Tydliga växer kraftigt och tillsammans är vi idag 405 stycken rådgivare och administratörer på fler än 60 orter runt om i Sverige. Tillsammans bygger vi marknadens bästa erbjudande åt våra kunder.

Vi på Lifestyle Capital Sverige AB är försäkringsförmedlare.
I relationen med oss få du som kund en kontaktyta mot hela försäkringsmarknaden, då vi löpande analyserar hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar för att hitta de bästa lösningarna. 

Finansiell rådgivning handlar om att se till varje individs unika situation. Hos oss får du en personlig rådgivare som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande.

Genom vår tillhörighet till Tydliga ger det både oss och våra kunder stordriftsfördelar, såsom lägre försäkringsavgifter och ett helhetserbjudande som täcker det mesta inom försäkring, placering och trygghet.

Tydliga har arbetat fram en förmånlig fordonsförsäkring för företagsägda fordon som vi i samarbete med Rosen & Partners erbjuder våra kunder att teckna.

Känn dig trygg på vägen med Tydligas unika fordonsförsäkring med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare.

Försäkringen är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafik-försäkring till ett omfattande skydd för bilen, föraren och det som transporteras i den.

Läs mer om Tydligas fordonsförsäkring här! 

Vårt arbetssätt

Analys av nuläget

Vid ditt första möte med oss går vi igenom din eller företagets situation. Både rent finansiellt och avseende livssituationen, som inkluderar boende och familjesituation. Vi diskuterar vilken målsättning du har med ditt sparande och vilken risknivå som känns rimlig. Det handlar i mångt och mycket om vilka förväntningar som finns. Som rådgivare har vi dessutom en avrådnings-plikt om du vill göra något som vi anser är alltför riskabelt, omotiverat eller dyrt.

Presentation av förslag

Vid vårt andra möte presenterar vi den analys av din situation och dina önskemål som vi gjort. Vi gör en sammanställning över dina nuvarande investeringar, pensioner och försäkringar. Du får förslag på eventuella förbättringsmöjligheter som ges utifrån analysen. I analysen finner du strategier för hur avkastningen skulle kunna öka och skattebördan lättas, liksom strategier för hur risken kan sänkas och avgifterna bli så låga som möjligt. Vi arbetar med en av Sveriges största upphandlingar inom tjänstepension, "Tydliga-plan" som i snitt ger ägare och anställda 30-40% lägre avgifter, vilket resulterar i en högre pension.

Hjälp att genomföra förbättringar

När vi har hittat en lämplig och anpassad lösning hjälper vi dig att genomföra den. Det vill säga; vi är din kontaktperson gentemot försäkringsbolagen och hjälper dig med ex. löne, fond eller andra försäkringstekniska ändringar och blanketter. Du kan sedan följa dina försäkringar och sammanställning digitalt via vår genom att logga in med Mobilt BankId.

Uppföljning

Vi arbetar med återkommande avstämningar och regelbunden uppföljning där vi går igenom vilka trender, hot och möjligheter vi kan se. Du får en aktuell lägesanalys och en sammanställning av dina innehav, så att vi kan diskutera eventuella förbättringar.