Tips inför årsskiftet för dig som företagare.

Planera ditt löneuttag 2021 så fördelaktigt som möjligt med hänsyn till 3:12-reglerna.

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet.

För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 45 833 kronor i månaden (före skatt) ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension, dvs. inkomst- och premiepensionen.

3:12 reglerna

För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 183 700 kronor inkomståret 2021 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2022 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 187 550 kr. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2020 (påverkar utrymmet 2021) gällde att du tog ut en lön på minst 641 280 kronor alternativt 400 800 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2022 måste du under 2021 ta ut en lön på 654 720 kronor (9,6 Ibb) alternativt 409 200 + 5 procent av utbetalda löner.

Månadslönens betydelse 2021

Månadslönen har stor betydelse för vilka förmåner du som företagare eller anställd har och inte har. Vilken lön krävs för att få full avsättning till den allmänna pensionen, för maximal sjukpenning osv?

 • 31 733 kr/månad
  Lön motsvarande 8 Prisbasbelopp. Högsta sjukpenninggrundande inkomst för sjukpenning. Taket höjdes från 7,5 PBB till 8 PBB den 1 juli 2018.
 • 42 625 kr/månad
  Lön motsvarande 7,5 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön börjar man som ITP-ansluten erhålla familjepension. Om man är tjänsteman tillhörande ITP2 har man precis hamnat på 65-procentsnivån till sin tjänstepension.
 • 45 865 kr/månad
  Lön motsvarande 8,07 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön har man en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp i den allmänna pensionen och får därmed full avsättning till sina premie- och inkomstpensions-konton. Extra viktigt att tänka på för dig som egen företagare.
 • 39 667 kr/månad
  Lön motsvarande 10 Prisbasbelopp. Här når man inkomsttaket för föräldrapenningen.
 • 56 833 kr/månad
  Lön motsvarande 10 Inkomstbasbelopp (inkl. sem.ersättning). Om man är tjänsteman tillhörande ITP2 och inte redan är ”tiotaggare” har man nu en inkomst som med arbetsgivarens tillåtelse ger möjlighet till en alternativ tjänstepensionslösning.

Omställning- och kortidsstöd

Observera att för att kunna söka omställningsstöd eller korttidsstöd så finns ett förbud mot utdelningar under en period om två månader före stödperioden fram till och med sex månader efter stödperioden.

Gör en extrainsättning till pensionen

Det kan vara särskilt fördelaktigt om verksamheten har gått bra. Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.

Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 476 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad “köpa i kapp.”

Diskutera gärna frågan om extrainsättning med din rådgivare på Lifestyle Capital, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. Boka tid genom att ringa 08-677 78 00.

Insättningen gör du före den 31 december 2021.

Starta nytt företag före årsskiftet

Går du i planerna att starta ett nytt företag?
Ett tips är då att starta detta bolag före årsskiftet 2021/22. Detta då nu gällande regelverk säger att du som företagare ska äga aktierna vid årets ingång för att få räkna med årets gränsbelopp.

Årets gränsbelopp beräknas endera via förenklingsregeln som under 2021 ger 183 700 kr eller huvudregeln och här gäller lönekravet enligt 3:12-reglerna.

Inventarier

Har du som företagare kalenderår som räkenskapsår och en verksamhet som går med vinst? Då är det fördelaktigt att köpa inventarier eller maskiner före årsskiftet. Inventarier och maskiner av mindre värde får skrivas av direkt. Ett mindre värde innebär ett halvt prisbasbelopp och därmed är gränsen 23 800 kr under 2021. Även med dyrare inventarier och maskiner är det fördelaktigt att investera före årsskiftet då det ger möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om man bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

Julgåvor till anställda

Julgåvor till personalen är skattefria för den anställda om värdet inte överstiger 500 kronor, inklusive moms. Eventuella fraktkostnader räknas inte in. Håller du dig inom beloppsgränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julklappen.

Om beloppet överstiger 500 kronor blir den anställda förmånsbeskattad för hela beloppet. Företaget får inte lyfta moms, men kostnaden blir avdragsgill på samma sätt som lön och du måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Julgåvan får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. För att reglerna ska gälla måste alla, eller i alla fall “en större grupp” anställda få en gåva.

I år får arbetsgivare dessutom ge sina anställda en skattefri gåva upp till ett värde på 2 000 kronor per anställd. Denna gåva får kombineras med julgåvan, så det sammanlagda värdet på årets julklapp kan bli 2 500 kronor.

Skattefria minnesgåvor

En arbetsgivare har, om anställnings-förhållandet ha varat i mer än sex år, möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till anställd med ett belopp upp till 15 000 kr inklusive moms. Gåvan får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Förslag på situationer när gåvan kan ses som skattefri:

• jämna födelsedagar från 50 år och uppåt
• anställd i 20 år eller mer
• när anställningen upphör

Enskild egendom

Du som är ägare till ett aktiebolag och ingått äktenskap bör fundera över om aktierna i bolaget ska vara enskild egendom. Vid en eventuell skilsmässa har den andra parten rätt till hälften av aktierna i före- taget om inget annat är avtalat. Reglering av enskild egendom kan ske genom äktenskapsförord, gåva eller testamente.

Aktieägaravtal

Ju fler ägare i ett fåmansföretag desto större behov kan det finnas av ett aktieägaravtal som reglerar frågor vid försäljning, plötsligt dödsfall eller till exempel skilsmässa. I ett aktieägaravtal kan klausuler skrivas in för att skydda de andra aktieägarna. Vi rekommenderar att ägarna till bolag med fler än en delägare upprättar aktieägaravtal sig emellan.