Tips inför årsskiftet för dig som företagare!

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter.
Men som vanligt inför årsskiftet finns det en hel del att tänka på.
Visste du till exempel att det just nu är ett bra tillfälle att göra en extra pensionsavsättning?
Här är några tips som kan ge dig en bra start på det nya året.

1. Boosta pensionen med smart extraavsättning innan årsskiftet

Har ditt företag gått bra under året? Då kan det vara värt att överväga en extra pensionsavsättning. Genom det kan din pension växa samtidigt som företagets överskott minskar och därmed även skatten du behöver betala för vinsten (bolagsskatten). På avsättningen till pensionen betalar du i stället en avdragsgill löneskatt på 24,26 procent.

Att avsätta pengar i ett extra pensionssparande kan även vara smart om du tagit ut mycket lön under året. Gränsen för insättningen till din allmänna pension går nämligen vid en total lön på 599 250 kronor.
Det innebär att det inte sker någon ökning till din allmänna pension om du tjänar mer pengar än så under året.
Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din lön, dock max upp till 525 000 kronor (2023).

Fördelar med att sätta av delar av överskottet till pensionen

– Du får större frihet att själv välja när du vill gå i pension
– Insättningen är avdragsgill, sänker resultatet och ger skattemässiga fördelar.
– Insättningen belastas med särskild löneskatt, vilken är lägre än egenavgiften/sociala avgifter.
Även den särskilda löneskatten är avdragsgill i verksamheten.

Tänk på att göra insättningen före den 31 december 2023.

Diskutera gärna frågan om extrainsättning med din rådgivare på Lifestyle Capital, så att du gör det bästa möjliga av förutsättningarna. 

Fyll i dina uppgifter nedan eller kontakta oss på 08-677 78 00.


Vill du ha hjälp med extrainsättning till pensionen?
Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig. 

2. Optimera löneuttaget

För dig som företagsägare är det viktigt att se över löneuttaget innan årsskiftet. Här tänker vi på 3:12-reglerna.
Ta hjälp av din revisor att räkna på ditt löneuttag så du uppfyller lönekravet och kan utnyttja lönebaserat utrymme.

För att nå upp till lönekravet behöver en lön lyftas motsvarande det lägsta av 713 280 kr eller 445 800 kr + 5 procent av totala kontanta bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag. Lönekravet avser kontanta bruttolöner utbetalda under 2023 och kravet måste vara uppfyllt för att kunna tillgodoräkna det lönebaserade utrymmet vid beräkningen av ett gränsbelopp i din K-10-blankett.

Lönekravet behöver bara uppfyllas av en person i en närståendekrets, men det räcker inte med att de närstående sammanlagt har en lön motsvarande lönekravet.

Det finns flera beloppsgränser att tänka på när man ser över sitt löneuttag.
Här är fem olika nivåer som är bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag innan årsskiftet:

– Tillfällig föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 393 750 kronor per år (inkomstår 2023).

– Sjukpenning och föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 525 000 kronor (inkomstår 2023).

– 598 500 kronor* är brytpunkten för statlig skatt 2023. Uppräkningen är pausad av skiktgränsen under 2024, den ligger kvar på samma nivå som under 2023.

– 599 601 kronor för maximal pensionsavsättning under inkomstår 2023.

– 713 280 kronor maximalt löneuttagskrav, enligt 3:12-reglerna inkomstår 2023. 

*Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort, innan grundavdrag är brytpunkten 613 900 kronor.


3. Slå till innan nyår

Har du ett kalenderår som räkenskapsår? Då kan det vara ett bra läge att passa på att köpa nya inventarier eller maskiner. Du har möjlighet att skriva av inventarier och maskiner av mindre värde direkt. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms är lägre än ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kronor under 2022. Det kan även vara smart att köpa dyrare inventarier innan nyår eftersom det ger dig möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om du bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

4. Betala ränta till dig själv

Har du lånat ut pengar till ditt företag? Då finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att företaget ska lämna in en kontrollavgift till Skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent. Det måste också finnas en revers, ett kvitto på skulden, som styrker lånet.

5. Ge bort något extra fint

Julgåvor till anställda är skattefria om värdet på gåvan inte överstiger 500 kronor inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in. Om värdet är högre än 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan hos den anställda men i år gäller lite speciella regler.

6. Skattefri födelsedagspresent

Har du fyllt jämt under året eller vill du uppmärksamma en trogen tjänst? Då finns möjligheten att ge dig själv en skattefri minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Avdragsgilla minnesgåvor kan även ges till dina anställda.