Stockholmsbörsen är bäst i världen

De senaste 30 åren har Stockholmsbörsen utvecklats betydligt bättre än världsindex. Framgångarna har fortsatt i år med en kursuppgång på Stockholmsbörsen på närmare 30 procent.

Det är 15 procentenheter bättre, och dubbelt upp, mot världsindex. Det är även bättre än USA-börsens 20 procent.

Väl underbyggd

Men eftersom aktiemarknaden är rationell, åtminstone ska den vara det, så är börsutvecklingen bara en spegling av hur bolagen utvecklar sig på respektive börs. Och det är här det blir intressant. En sammanställning av analysfirman Alpine Macro visar att Stockholmsbörsens fenomenala relativa avkastning är väl underbyggd.

Högst vinsttillväxt

I diagrammet nedan har Alpine Macro räknat ut den genomsnittliga årliga vinsttillväxten under de senaste fem åren för några av de största börserna. Det visar sig att de svenska börsbolagen uppvisat den högsta vinsttillväxten (11%) under perioden.

Källa: Alpine Macro

Det är fem procentenheter bättre än snittet i världen och fyra procentenheter bättre än USA. Storbritannien och Norge ligger i botten med under två procents årlig genomsnittlig vinsttillväxt.

Med det här utfallet kan man tycka att Stockholmsbörsen borde ha en ännu högre värdering kontra omvärlden. Stockholmsbörsen har, trots högre vinsttillväxt, legat på samma värdering som snittet i världen (P/E-tal) och lägre än exempelvis Schweiz och USA.

Svenska företag ligger bra till här också men såväl världssnittet och länder som USA och Schweiz har lägre volatilitet i vinsterna.

Men summa summarum är det ett kvitto för svenska aktieägare att borta är bra men hemma bäst.