Spara till barn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton och fonder. Vi berättar vad du ska tänka på när du sparar till barn.

Om du väljer att börja spara till ditt barn eller ditt barnbarn så finns det några saker att ta ställning till. Det första är i vems namn du tänker öppna sparandet.

Det som skiljer sig är dock huruvida man väljer att spara till barnet i sitt eget namn eller inte. 49 procent av föräldrarna sparar i sitt eget namn, medan 44 procent sparar i barnets namn. Men vilket sätt är bäst då? Ja det beror helt enkelt på hur du ser på sparandet och vad du tycker är viktigt.

Väljer du att spara i ditt eget namn så behåller du kontrollen och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Om du väljer att spara i barnets namn så räknas pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva. Det betyder dessutom att barnet kommer att få tillgång till pengarna när det fyller 18 år.

Att tänka på

I vems namn tänker du spara, i eget namn eller i barnets namn?

Vilken risk kan du tänka dig?

Vilken sparform vill du ha, fonder, eller traditionell förvaltning?

Välj skatteskal – Kapitalförsäkring, ISK fondkonto?

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.

Ett prisbasbelopp är 48 300 kr (2022). Det innebär att gränsen för överförmyndar-kontroll går vid 386 400 kr.

Överförmyndare

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller vuxna som har ställföreträdare, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren hanterar också ansökningar om att bli ställföreträdare och rekryteringar av sådana.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Överförmyndarkontroll

Om ett barn har stora tillgångar, eller har fått exempelvis ett arv med särskilda villkor, ska överförmyndaren kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning

Om ett barn har tillgångar som sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp (48 300 kr x 8 = 386 400 kr för 2022) får föräldrarna inte förvalta dessa fritt. Pengarna ska placeras på ett bankkonto eller investeras i fonder eller i vissa obligationer. Vill föräldrarna placera i aktier eller andra värdepapper krävs det att överförmyndaren godkänner det.

Föräldrarna ska lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren. Dessutom ska föräldrarna lämna årliga redovisningar över förvaltningen till överförmyndaren.

Spara i ditt namn

Att spara i sitt eget namn går såklart även jättebra. Då kan du själv bestämma när barnet ska få tillgång till sparandet, något som många ser som en väsentlig fördel. Det kan vara svårt att veta om barnet kommer att använda pengarna till det du avsett när de når 18 år. Sparandet kan även bli hur stor som helst utan att du behöver tänka på överförmyndar-kontroll. Eftersom sparandet sker i ditt namn är det fritt fram att förvalta sparandet bäst du vill.

Det kan dock vara bra att komplettera med ett testamente där du försäkrar dig om att sparandet går till den du sparar till. Beroende på hur din situation ser ut, och vilka dina arvingar är, kan pengarna annars gå till din maka eller make eller dina barn i stället för det barn/barnbarn du sparar till. Även här vill vi lyfta fram Kapitalförsäkring som ett alternativ där man kan ange barnet som förmånstagare.

Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna någon av våra rådgivare.

Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm