Snart dags att deklarera

Snart dags att deklarera

Här hittar du information om årets deklaration. Kom ihåg att den ska vara inlämnad senast den 2 maj 2023. När det gäller förra årets inkomster och avdrag återstår inte så mycket mer än att kontrollera uppgifter och godkänna deklarationen, men det kan löna sig att ägna någon minut åt att granska de redan ifyllda uppgifterna. För företagare finns det en hel del man kan påverka, även i deklarationen av det gångna året.

Så här deklarerar du

Här får du värdefulla tips och en påminnelse om några viktiga datum! Det finns en hel del avdrag som du kan ha rätt till men som är lätta att råka missa.

Tips inför deklarationen

  • Skaffa en digital brevlåda
  • Anmäl skattekonto hos Skatteverket för utbetalning av skatteåterbäring.
  • Om du sålt aktier eller fonder under året som inte ligger i ett investeringssparkonto måste du redovisa din vinst eller förlust på försäljningen. Det står på din deklaration om du har några sådana uppgifter att redovisa.
  • Makar/sambor som har gemensamt betalningsansvar för lån behöver inte dela på ränteavdragen med hälften var. Det går bra att fördela om avdragen mellan sig. Kom bara ihåg att ändra avdragsbeloppen i bådas deklarationer.
  • För att få avdrag för rot-eller rut-arbete under inkomståret 2022 måste arbete vara utfört senast den 31 januari 2023, men vara betalt före årsskiftet 2022/2023. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.
  • För att få full koll på vilka avdrag du kan ha rätt att göra så har Skatteverket tagit fram ett avdragslexikon för privatpersoner.
  • Avdrag för privat pensionssparande finns inte längre. Nu finns andra sparformer för pensionen, till exempel investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

Dags att deklarera – avdragen du inte vill missa!

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara stämmas av, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

Värdepapper – kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

Har du sålt aktier eller fonder med vinst? Då beskattas vinsten med 30 %. Har du samma år också sålt aktier eller fonder till förlust? Då kan du använda förlustbeloppet för att kvitta mot eventuell vinst för att på så sätt minska skatten. Har du endast sålt värdepapper till förlust, eller överstiger förlusterna eventuell vinst, då får du göra avdrag på 70 % av förlustbeloppet.

Skatteverket sköter beräkningarna åt dig, men det kan vara bra att känna till när du bestämmer dig för att sälja och köpa värdepapper. Via den här länken når du Skatteverkets sida där de förklarar mer ingående vilka skatteregler som gäller för värdepapper.

Pensionssparande

Saknar du pensionsrätt i din anställning och investerat i pension privat så får du göra ett avdrag med 35 % av anställningsinkomsten (högst 486 000 kronor).

Uthyrning av bostad

Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kr per år. Överskottet av uthyrningen beskattas som inkomst av kapital med 30 procent. Det är olika regler om du hyr ut småhus, bostadsrätt eller hyresrätt. Du får inte göra några avdrag för ökade driftskostnader eller ombyggnad.

ROT & RUT

Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (RUT) på 75 000 kronor per år medan rotavdraget (arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda Rot- och Rutavdraget får vara max 75 000 kronor per år.

Avdrag för grön teknik

Nytt för i år är att du får göra avdrag om du installerat grön teknik, så som till exempel solcellspaneler på taket. Från 1 januari 2021 får du en skattereduktion på 50 % för arbetskostnad och material. Avdraget görs direkt på fakturan och företaget begär en utbetalning av Skatteverket. Det är alltså inget du behöver tänka på när du deklarerar. Det fungerar snarlikt systemet med RUT och ROT. Du kan få en skattereduktion på upp till 50 00 kronor per år.

Färdmedel

Har du använt din egen bil i tjänsten? Då kan du dra av 18,50 kronor per mil för inkomståren 2022 och 2023. Om du istället har förmånsbil får du dra av 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel.

Om du kör till och från arbetet måste avståndet vara minst fem kilometer. Du ska ha tjänat in minst två timmar totalt per gång mot att åka kommunalt. Samma tidsramar gäller för båt. Du har även möjlighet att dra av kostnaden för båtplats.

Obs! I juni 2022 beslutade riksdagen att förändra reseavdraget och införa en slags skattereduktion för resor till och från arbetet. Denna börjar gälla den 1 januari 2023, men det innebär att det blir i aktuellt i deklareringen för 2024. I deklarationen du lämnar in våren 2023 är alltså reseavdraget samma som tidigare.

Åker du kollektivt till jobbet? Då får du dra av alla utgifter som överstiger 11 000 kronor. Du får även göra avdrag för resor till jobbet vid tillfälligt eller permanent funktionshinder.

Trängselskatt

Vid tjänsteresor eller transport till och från jobbet med egen bil kan du göra avdrag för trängselskatten. För den som pendlar med bil kan det bli stora belopp på ett år.

Viktiga datum

5 mars – Skaffa digital brevlåda
Sista dagen för att beställa en digital brevlåda.

6-10 mars
För dig som har en digital brevlåda kommer deklarationen under den här tiden.

10 mars – Se din deklaration
Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.

14 mars – Inkomstdeklaration 1 öppnar
Nu kan du deklarera. Du som har en e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

30 mars – Sista dagen att godkänna Inkomstdeklaration 1
Du som vill ha skattepengarna i april – detta är sista dagen att godkänna din deklaration i Skatteverkets app eller e-tjänst, utan att ändra eller lägga till något.

2-3 april – Slutskattebesked
Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som godkänner din deklaration digitalt utan ändringar senast den 30 mars. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.

5-6 april – Utbetalning
Skatteverket skickar ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 3-6 april till dig som godkände din deklaration digitalt senast den 29 mars utan att göra ändringar eller tillägg.

2 maj – Sista dagen för att lämna deklarationen.
Du ska ha skickat in deklarationen för 2022.

8-9 juni – Utbetalning
Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen till dig som deklarerar senast den 2 maj och vars deklaration har godkänts.

Avdrag i deklarationen för aktiebolag

Förbered för extra utdelning i fåmansbolaget

Enligt de så kallade 3-12-reglerna har aktiva ägare av fåmansägda aktiebolag möjlighet att göra en begränsad utdelning från bolaget, som beskattas med 20 % i kapitalskatt hos mottagaren istället för normala 30 %. Det årliga utrymme som får beräknas för sådan lägre beskattad utdelning, kallas gränsbelopp.

Om hela utdelningsutrymmet till den lägre skattesatsen inte utnyttjas under ett år, får resterande del av utrymmet för utdelning till 20 procent i utdelningsskatt sparas till ett kommande år.

Många ägare av fåmansbolag sitter med stora sparade utdelningsutrymmen, men vill av olika skäl inte utnyttja dessa fullt ut, även om det skulle finnas möjligheter. Samtidigt är läget i riksdagen svårbedömt och efter det att pandemin är över, talar mycket för att det första som finansministern vill ändra på, det är skattesatsen på gränsbeloppen.

Privat sjukvårdsförsäkring fortfarande bra förmån

Från 1 juli 2018 införde den rödgröna regeringen förmånsskatt på privata sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare betalar för sina anställda. För arbetsgivare med aktiebolag gjorde regeländringarna inte så mycket. Företagen fick lite ökad kostnad genom att man ska betala arbetsgivaravgifter på de nya sjukvårdsförmånerna, men samtidigt infördes avdragsrätt för hela försäkringspremierna, vilket innebär att bolagsskatten sänks minst lika mycket i kronor räknat som de nya arbetsgivaravgifterna kostar.

Däremot blev det dyrare för de anställda, även om enbart 60 procent av premierna visade sig vara en skattepliktig förmån för de vanligaste sjukvårdsförsäkringarna. Resterande 40 procent av premien går nämligen till försäkringsinslag för företagshälsovård och rehabilitering och den delen av premien har hela tiden varit avdragsgill för arbetsgivaren och ger ingen skattepliktig förmån för den anställde.

För varje tusenlapp arbetsgivaren betalar i premie till försäkringsbolaget från 1 juli 2018 blir det 100-150 kr i ökad skatt för anställda som har låg marginalskatt och 300 – 350 kr vid hög marginalskatt. Fortfarande är det dock mycket billigare för de anställda att få en sjukvårdsförsäkring som en anställningsförmån från arbetsgivaren, än att betala en sådan premie med egna, skattade pengar.

Egna företagare med aktiebolag som vill ha en sjukvårdsförsäkring tjänar också avsevärt på att låta aktiebolaget stå för försäkringspremien jämfört med att teckna försäkringen med privata, skattade inkomster.