Skatteavtalet med Portugal sägs upp

Den 2 juni lades skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU35 fram där man föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att säga upp skatteavtalet med Portugal.

Som väntat lämnade samtliga riksdagspartier bifall i frågan varför propositionen antogs med bifall. Det innebär att skatteavtalet slutar gälla den 31 december 2021.

Innebörden av att skatteavtalet sägs upp är att den ordning om fördelningen av beskattnings- anspråken länderna emellan inte längre ska gälla, och att svensk nationell skattelagstiftning blir ensamt avgörande för om, och i vilken omfattning inkomst är beskattningsbar i Sverige och vilken skatt som tas ut.

Så påverkar det dig som är bosatt i Portugal

Som vi förstått det kan Portugal affirmera avtalet fram till sista juni i år. Om så sker kommer skatten på privat tjänstepension för svenskar bosatta i Portugal vara 10% även under år 2022 men från och med 2023 SINK-skatt, 25%. Om Portugal inte affirmerar avtalet så kommer länderna inte ha något skatteavtal mellan varandra from januari 2022 och då blir det SINK-skatt om 25% som gäller från den dagen

Skatteavtal med Grekland sägs upp

Även skatteavtalet med Grekland sägs upp, vilket innebär motsvarande konsekvenser för den som är bosatt där med inkomster från Sverige. 

Läs beslutet här!