Skärpt lagkrav på rehabiliteringsplan

Den 1 juli i år skärptes kravet på rehabilitering för arbetsgivare. Från och med nu behöver arbetsgivaren ta fram en plan för hur medarbetaren ska komma tillbaka till jobbet vid 30 dagars sjukskrivning – om bedömningen görs att sjukskrivningen kommer vara i minst 60 dagar.

– Det innebär att  arbetsgivaren behöver vara i nära dialog med de medarbetare som är sjukskrivna och att de tillsammans tar fram en plan som behövs för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till jobbet, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Kravet om rehabiliteringsplan gäller oavsett storlek på företag – stort som litet. Kristina Hagström ser positivt på det skärpta kravet.

– Det stödjer tidiga insatser som hjälper medarbetaren att komma tillbaka snabbare. Jag ser också att vår Hälsoförsäkring, där man direkt får kontakt med en hälso- och rehabvägledare som gör en behovsanalys, föreslår passande insatser och tar fram en handlingsplan, kan hjälpa arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen.

Vad behöver arbetsgivaren tänka på? 

  • Se till att få in planen i företagets nuvarande rutiner för arbetsmiljö- och hälsoarbete
  • Informera alla chefer om hur man ska jobba och vilken dokumentationsmall som ska användas. Försäkringskassan har tagit fram en mall som kan vara till hjälp, den kan anpassas till den egna arbetsplatsen. Mall för rehabiliteringsplan
  • Se till att planen blir ett levande dokument som följs upp och där medarbetaren själv är involverad, så att rätt förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet skapas
  • Planen kan även vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukpenning och rehabilitering   

Finns det några undantag?

Ja, i följande situationer behöver ingen plan tas fram:

  • Om medarbetaren kan komma tillbaka till jobbet helt utan särskilda insatser
  • Om medarbetarens hälsa bedöms vara så dålig att en plan inte kan tas fram för tillfället
  • Om medarbetaren inte förväntas kunna komma tillbaka till jobbet oavsett insatser  

Kan företag få bidrag eller hjälp för att följa det skärpta lagkravet?

Om ett företag behöver få hjälp att ta fram och genomföra en plan går det att söka stöd hos Försäkringskassan. Upp till 10 000 kronor per medarbetare och år, max 200 000 kronor per företag och år. Här kan du läsa mer om bidrag och hjälp