Så mycket ökade sjukvårds-försäkringarna 2020

Stadig tillväxt. Antalet personer

i Sverige som omfattas av en sjukvårdsförsäkring fortsatte att öka under förra året, och uppgick vid slutet av året till knappt

690 000 personer.

Svensk Försäkrings statistik visar att nära 700 000 personer i dag omfattas av en sjukvårdsförsäkring, motsvarande drygt var sjunde sysselsatt person i Sverige. Av de som omfattas får sex av tio försäkringen betald via sin arbetsgivare. 

Statistiken visar att de individuella försäkringarna under förra året ökade med 5 procent medan arbetsgivarbetalda gruppförsäkringar ökade med 2 procent. Gruppförsäkringar som inte är betalda av arbetsgivaren minskade däremot under året med 2 procent.

Eva Erlandsson, senior ekonom vid Svensk Försäkring säger i en kommentar att intresset är fortsatt stort för vårdförsäkringar:

— Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning.

— Sjukvårdsförsäkringen är särskilt viktig för små företag med upp till 10 anställda genom att den underlättar för arbetsgivare att uppfylla det arbetsmiljöansvar som de har. Till det kommer att det är högst väsentligt för små företag att personalen är frisk och kan utföra sina arbetsuppgifter.