Rekordår för pensionsbolagen 2019

AMF som förvaltar 522 miljarder kronor, hade ett starkt år med en totalavkastning på 13,7%.

Folksam Liv hade en totalavkastningen som uppgick till 10,4% och i KPA till 11,2%.

SEB Trygglivs traditionella portfölj för tjänstepension uppgick till 10,1% och gamla trad 9,4%.

Skandia, som med nära 500 miljarder kronor under förvaltning avkastade 11% och blev för fjärde året i rad utnämnd till årets livbolag av Söderberg & Partners.

SPP visar upp en avkastning på 16,5% för en kund i arbetsliv.

Kunder som uppnått pensionsålder fick en avkastning på 9,4%.

Länsförsäkringar Livs pensionsprodukt, Nya Trad, gav en totalavkastning på 14,9%. Pensionsbolagets stängda sparprodukt, Gamla Trad avkastade 6,9%.

Avkastningen i Länsförsäkringars garantiförvaltning var stark och uppgick till 15,6%.