Regeringen tillsätter ny utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

I augusti 2020 tillsattes en utredning med uppdraget att reglera de privata sjukvårdsförsäkringarna. Utredningen överlämnade i oktober 2021 sitt slutbetänkande Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) med förslag på bland annat en ökad skyldighet för regionerna att säkerställa att de offentligfinansierade patienterna inte påverkas negativt av att privata vårdgivare som bedriver offentlig vård har andra uppdrag, till exempel patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

Regeringen var dock inte nöjd med resultatet och nu tillsätts en ny utredning med uppdrag att komplettera utredningens förslag med två konkreta tillägg. Utredaren ska redan den 30 juni lämna förslag som i möjligaste mån innebär följande:

  • att en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver offentligfinansierad vård, inte får ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser, och
  • att offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och därmed bedriver offentligfinansierad vård.

I praktiken innebär dock tidplanen att något konkret förslag på riksdagens bord inte kommer att kunna läggas innan valet i september.

Svensk Försäkring har kommenterat det senaste initiativet från regeringen på sin hemsida:
– Det är positivt att staten och regionen tillsammans försöker uppnå en bättre hälso- och sjukvård och bättre arbetsvillkor inom vården. Det är däremot problematiskt att det främsta sättet att uppnå det är att försvåra för försäkringsbolagen att erbjuda sjukvårdsförsäkringar. Vi behöver helt enkelt mer vård i Sverige, inte mindre, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Du kan läsa hela kommentaren på Svensk Försäkrings webbplats.