Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största
höjningen på nästan 40 år

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största höjningen på nästan 40 år

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kronor respektive 58 500 kronor för år 2024.

I procent är det den största höjningen på nästan 40 år. Då ett flertal försäkringar är kopplade mot prisbasbeloppet (pbb) innebär denna höjning om ca: 9% bland annat ett ökat försäkringsskydd men också att premier kan komma att påverkas.


Då Prisbasbeloppet bland annat används inom socialförsäkringen och inom skattesystemet innebär denna höjning även att taken i bland annat ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp. Även garantipensionen höjs.


Höjningen av prisbasbeloppet innebär att garantiersättningen i sjukersättningen höjs till 13 275 kr per månad vilket är en höjning med 1 112 kr per månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs till 23 171kr per månad vilket är en höjning med 1 941 kr per månad.


Höjningen av prisbasbeloppet innebär också att den högsta ersättningsnivån inom föräldrapenningen blir 1 218 kronor per dag vilket är en höjning med 102 kronor per dag. Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80-procentsnivån). Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 47 750 kronor.