Räkna med höjd ISK skatt nästa år

Räkna med höjd ISK skatt nästa år

I takt med att räntorna stiger får vi även räkna med högre skatt på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring.

Som en följd av det låga ränteläget har vi vant oss vid en låg schablonbeskattning på investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar. Det senaste året har beskattningen varit på 0,375 procent på kapitalet. Men i takt med att räntorna nu stiger kommer även schablonbeskattningen att höjas.

Den 21 oktober 2022 låg statslåneräntan på 2,22 procent. Om vi utgår från att samma nivå gäller vid november månads utgång – då statslåneräntan som används vid beräkning av skatten för ISK fastställs – innebär det en betydande skattehöjning för ISK och kapitalförsäkringar. Med nuvarande regler innebär det en schablonintäkt på 3,22 procent vilket skulle innebära en skattenivå på cirka 1 procent för 2023.

När man tittar historiskt och över tid har det varit förmånligt rent skattemässigt att ha ISK eller en kapitalförsäkring – även när vi har haft högre räntenivåer.

Så blir skatten på ISK 2023

Den 30:e november fastställs statslåneräntan som används vid beräkning av skatten för ISK och kapitalförsäkring för inkomståret 2023. I slutet av oktober var statslåneräntan 2,22%. Förutsatt att den står sig kommer schablonintäkten hamna på över 3 procent vilket skulle innebära en skattenivå på cirka 1 procent för 2023. Det blir en märkbar skillnad om man jämför med dagens skattenivå på 0,375 %.

Historisk ISK skatt

Lifestyle Capital fortsätter följa beredningsprocesser och besked om hur kapitalskatter justeras – och håller våra kunder uppdaterade om aviserade förändringar som påverkar skattesituationen för sparande och investeringar.

Skillnaden mellan ISK och Kapitalförsäkring

I tabellen nedan är några av skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring