Rabatt på Bolån

Det finns många goda skäl att ta hjälp av oss avseende ditt bolån.
Du slipper förhandla och omförhandla din bolåneränta.
Istället baseras räntan på tre faktorer: storleken på ditt lån, värdet på din bostad och om du har din tjänstepension hos någon av de banker –och försäkringsbolag vi samarbetar med.
Då har Du möjlighet att får rabatt på ditt bolån.

Kreditgivare är: Skandiabanken Aktiebolag (Publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)