Rådgivning till medarbetaren

Tjänstepension är den vanligaste och mest värdefulla personalförmånen och kan stå för mer än 20 % av den totala pensionen. Samtidigt tycker många att det är något som är svårt att sätta sig in i och förstå. Ditt företag har mycket att vinna på att hjälpa era medarbetare att få personligt anpassade lösningar, både när det gäller långsiktigt sparande och försäkringsskydd. Med Lifestyle Capitals rådgivning ökar vi kunskapen hos era medarbetare och lyfter fram värdet av aktuella anställningsförmåner.

Era önskemål och behov styr rådgivningen. Rådgivningen kan se ut på olika sätt, från en ren informativ rådgivning, alternativt via en webrådgivning eller som det vanligaste och mest uppskattad den ”personliga rådgivningen”. Vår erfarenhet är att det är först i det personliga mötet som medarbetaren ser och förstår helheten och verkligen inser värdet av förmånerna i sin anställning.

Lifestyle Capital hjälper medarbetaren att få kontroll vid olika händelser i livet, exempelvis:

Digitala tjänster för företagets medarbetare

Medarbetaren har även möjlighet att enkelt komplettera företagets försäkringsskydd med förmånliga gruppförsäkringar,
som exempelvis Liv, Sjuk, Olycksfall, Privatvård, Barn­ och ungdomsförsäkring.

Lifestyle Online 

Med Lifestyle Online får medarbetaren en bra överblick 24/ av sitt försäkringsskydd, sparande samt totala innehav i fonder, aktier och andra tillgångar.