Pension och arbetsrätt

Vårt erbjudande till företagen

Vi kan i samarbete med en arbetsrättskonsult erbjuda kvalificerade tjänster inom pension- och arbetsrätt. Genom att nyttja våra tjänster kan våra kundföretag undvika att göra kostsamma misstag som ofta resulterar i framtida merarbete. Tillsammans med rådgivarens höga kompetens inom pensioner och försäkringar så erbjuder vi en unik kombinationstjänst. Det finns idag ett stort behov för både små och stora företag att få hjälp i dessa komplicerade frågor!

Nedan framgår vilka områden vi kan hjälpa till inom:

Vi erbjuder

Företagsledningsvillkor

Anställningsvillkor

Pension

Avtals- och försäkringsscreening

Syftet med revisionen är att kontrollera att de viktigaste aspekterna avseende bolagets avtals- och försäkringslösningar för de anställda är tillgodo-sedda. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka brister som i förlängningen kan medföra onödiga kostnader. Screeningen utmynnar i en rapport där förbättrings-möjligheter redovisas.

Arvodering

Alla uppdrag arvoderas och tidsåtgången är beroende av uppdragets storlek och komplexitet. För att kunna få en uppfattning om uppdraget och nödvändig tidsåtgång behöver den konsult som tar uppdraget i normalfallet ha direktkontakt med kunden. Konsulten kan som alternativ till timpris erbjuda kunden ett paketpris.

Kontakta oss

Vi svarar inom 24 timmar