Har du koll på ditt orange kuvert?

Har du koll på ditt orange kuvert?

Nu har det orange kuvertet skickats ut till miljontals pensionssparare. Ändå är det väldigt få personer som vet hur mycket de kommer att få i pension och vad som krävs för att få den pension som de önskar. Så för att trygga dina pensionsår och nå dina drömmar är det hög tid att se över hela din pension.

Vi vill därför inför årets besked som nu landar i brevlådorna uppmärksamma frågor som rör gruppen små- och nystartade företag. Denna grupp påverkar i större utsträckning innehållet i sitt orange kuvert än personer i mer traditionella anställningsformer. I denna grupp har försäkring, det vill säga både skydd och sparande, inte alltid högsta prioritet och kunskapen brister i många fall.

I en undersökning gjord av Företagarna om ”Företagarpensioner” från 2020 visar det sig att landets företagare inte anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. Var femte företagare är oroade eller mycket oroade över sin ekonomiska trygghet vid pensionen. Mest oroade är enmansföretagare.

  • Det är en låg andel av företagare som omfattas av tjänstepension. Delvis beror detta på att de inte känner till vilka möjligheter som finns för att spara i företagsägda pensionsförsäkringar. De som trots allt sparar i sådana försäkringar har ofta något låga avsättningar samtidigt som en del företagare sätter av relativt ansenlig summa. Skillnaderna är alltså mycket stora, säger Erik Ageberg författare till rapporten Företagarpensioner 2020.

Nedan följer några tips på vad du som företagare bör tänka på:

  • Ta ut en månadslön och teckna ett grundskydd åt dig som företagare – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Teckna sjuk- och sjukvårdsförsäkring
  • Spara till pensionen, hellre ett mindre sparande än inget alls
  • Börja spara i tid, vänta inte – hellre en liten summa än ingen summa alls
  • Skapa förutsättningar för god avkastning
  • Sätt av en extrapremie i tjänstepensionen vid årsskifte om utrymme finns

Det viktigt att ta ut lön och ha kännedom om ditt allmänna försäkringsskydd från staten. Det är också bra att jämföra sitt nuvarande försäkringsskydd med en marknadsmässig lön när man startar egen verksamhet och i det fall man tar ut en låg lön, se till vilka konsekvenser det kan få för olika typer av försäkringsfall.

Genom att teckna ett grundskydd, exempelvis Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) får företagaren ett grundläggande skydd till en premie som är på någon hundralapp i månaden.

Teckna sjukförsäkring om du tar ut lön. Försäkringen ersätter inkomstbortfall vid en långtidssjukskrivning.

Teckna sjukvårdsförsäkring. Både du och din verksamhet riskerar att drabbas hårt om du skulle bli arbetsoförmögen och inte får tillgång till snabb kvalificerad sjukvård med rehabilitering så snabbt som möjligt. Med en privat sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till vård och kan återgå till arbetet så fort som möjligt.

Spara till pensionen. De flesta anställda får tjänstepension via sin arbetsgivare men du som egenföretagare behöver spara själv. Ett bra riktmärke som kan ligga till grund för nivån på pensionssparandet är ITP1 där pensionspremien är 4,5% av lönen upp 44 375 kr per månad och 30% på lönedelar över. Det är såklart bättre att spara lite än inget alls. Att inte ta ut lön eller att inte ha något sparade blir till förlorade år, men det är bättre att börja sent än aldrig. I det fall du varit verksam i några år men inte har någon pensionslösning är det viktigt att analysera befintlig pension, ta fram en prognos och ställa sig frågan om man klarar av att leva på den nivån vid pensionsålder, men också om man vill ha en bättre nivå. Därefter planera för önskad pension.

Skapa förutsättningar för en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. När du konstaterat vilken långsiktig risk du är bekväm med, se då till att de investeringsalternativ du har att välja på är väl analyserade. Om du inte har tid, intresse eller möjlighet, se till att ta hjälp av en rådgivare som hjälper dig att vara proaktiv gällande dina placeringar.