Utökad flytträtt för enklare flytt av pensionskapital

Flytträtt innebär att du får flytta värdet i din pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. Den 1 april 2021 beslutade regeringen om ytterligare förändring av lagstiftningen för att begränsa och sänka avgifterna vid flytt av pensionskapital i fond-och depåförsäkringar. Avgiften får uppgå till högst ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp (ca 600 kronor år 2022).

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 april 2021 innebär att avgiften för flytt av fond- och depåförsäkring blir väldigt låg. Det är självfallet positivt för kunderna, både direkt, men också indirekt genom ökad konkurrens. Det som påverkar den slutgiltiga pensionen är avgifter, avkastning samt storleken på den premie som betalas in till pensionen. Många har sedan dess valt att flytta sitt pensionskapital för att få lägre avgifter, men det är viktigt att alla relevanta aspekter tas i beaktande vid en flytt. Både villkor, avgifter och valet av förvaltning som i sin tur resulterar i vilken avkastning du erhåller.

Nytt beslut från Riksdagen: flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade innan 1 juli 2007

Idag, onsdagen den 18 maj röstade riksdagen igenom ytterligare en lag om utvidgad flytträtt för även de pensionsförsäkringar som tecknats innan 1 juli 2007.

Så påverkar det dig som kund hos Lifestyle Capital

Lifestyle Capital erbjuder redan löpande översyn och förbättringar av kostnader och avgifter via våra upphandlade pensionsplaner. Effekterna av den utökade flyttlagstiftningen gör det nu möjligt att se över och optimera våra kunders äldre pensionsförsäkringar som tidigare inte varit möjliga att flytta i syfte att förbättra villkoren.

– I praktiken så har vi redan hjälpt väldigt många av våra kunder att få lägre avgifter och bättre förvaltning. Dels genom att ansluta våra kunder till vår upphandlade pensionsplan har kunderna fått förmånliga villkor med låga avgifter säger Christoffer Apelian, partner och rådgivare på Lifestyle Capital.

Varför ska du flytta tidigare upparbetade pensionskapital?

En av de viktigaste anledningarna till att flytta tidigare upparbetade pensionskapital, så kallade ”fribrev” är att slippa betala det som kallas försäkringsavgift eller kapitalavgift. Det är en avgift som pensionsbolaget årligen tar ut på ditt pensionskapital, utöver fondavgifterna, men som sällan redovisas på annat sätt än i ditt årsbesked. Många äldre pensionsavtal har inte en sådan avgift, men majoriteten har det och risken är oftast större ju äldre de är.

Avgiften har en direkt påverkan på hur mycket pension du får i framtiden. Genom att låta oss göra en en analys kan vi tydligt visa hur ett sparande med lägre avgifter kan ge flera hundratusen mer i pension i kombination med en långsiktig hållbar förvaltning.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.