Lifestyle Capital lanserar företagskort tillsammans med Mynt

Lifestyle Capital lanserar företagskort tillsammans med Mynt

Lifestyle Capitals grundare tar nu nästa steg och lanserar tillsammans med fintechbolaget Mynt det nya kortet Lifestyle Access® Business Card, det första kortet som ger innehavaren en digital hälsoanalys, cancervårdsförsäkring, integrerad bokföring och mycket mer. Målet är att bli det idealiska valet när det gäller företagskort.

– En hel del förändringar har skett under de senaste åren vilket skapat en ny verklighet för dagens företagare. Baserat på detta lanserar vi nu ett nytt företagskort. Syftet är att förenkla och att skapa förutsättningar för att öka tryggheten för entreprenörer, företag och deras anställda, menar Hans Wänblad, VD och medgrundare av Lifestyle Capital. 

Lifestyle Capital vill bidra till samhället i stort. Företagskortet Lifestyle Access® Business Card, har ett unikt fokus på hälsa, som ger alla innehavare tillgång till en personlig digital hälsoanalys. Sverige förlorade 71 miljarder kronor på långtidssjukskrivningar under 2022, enligt en ny rapport från Skandia. Genom att förebygga långvariga sjukskrivningar kan samhället och företagen spara miljarder kronor. Förutom detta, innehåller företagskortet även en cancervårdsförsäkring för att säkerställa den bästa cancervården. År 2022 blev ytterligare ett år av långa väntetider för alla som drabbades av cancer. Drygt 65 000 människor i Sverige får cancer årligen men enbart 41 procent av dem får behandling i tid. 

Genom att göra förebyggande hälsovård mer lättillgänglig är målet att öka det allmänna välmåendet, vilket gynnar både företag och medarbetare. 

– Tillsammans med Mynt underlättar vi för företagare då kortet är integrerat med bokföringen som gör att företag enkelt kan hålla koll på sina utgifter och får fem gånger snabbare kvittohantering än traditionella kort.

För kortinnehavaren ingår även en komplett tjänstereseförsäkring, förmånsportal och second opinion på tjänstepensionen. För varje kort går även 50 kr till organisationen Hand in Hand vars långsiktiga mål är att bidra till att skapa 10 miljoner nya jobb, avslutar Christoffer Apelian, medgrundare av Lifestyle Capital. 

https://www.dagensteknik.se/lifestyle-capital-lanserar-foretagskort-tillsammans-med-mynt/