Bättre förmåner och villkor med LIFESTYLE Access®

Lifestyle Capital erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut.
För att detta skall vara möjligt måste erbjudandet var brett och flexibelt, det är här Lifestyle Access® skapar mervärden.

Med Lifestyle Access® får du som kund tillgång till våra upphandlingar, där vi valt ut de bästa erbjudandena från respektive försäkringsbolag som är starka inom olika segment. På så sätt har vi skapat en heltäckande lösning med stor valfrihet och kraftigt förenklad administration för arbetsgivaren.
Vi analyserar och förhandlar ständigt med nya försäkringsbolag.

Mer pensions till medarbetaren och lägre kostnader för företaget, det är vad våra upphandlade försäkrings-och tjänstepensionsplaner resulterat i. Tillsammans med förmedlarorganisationen Tydliga har vi ett förvaltat kapital på cirka 90 miljarder kronor och levererar cirka 4 miljarder i årliga premier till försäkringsbolagen, vilket ger oss god förhandlingsstyrka. Den styrkan använder vi till att förhandla priser och förbättra villkor åt våra kunder.

Upphandlingarna passar såväl stora som mindre bolag i alla branscher. Planerna täcker in alla typer av behov som företaget kan tänkas ha, vare sig det gäller vanlig tjänstepension, löne-eller bonusväxling samt chefspension.
Kostnader och avgifter är viktiga parametrar, både för individen och företaget. Vi vet också att dessa parametrar påverkar pensionen över tid. Förutom låga avgifter och kostnader har avkastningen och valet av förvaltning en avgörande betydelse