Från den 1 juli 2021 får 400 000 kunder höjd återbäringsränta med två procentenheter i de traditionella förvaltningsformerna, Nya Trad och Gamla Trad.

I Nya Trad höjs återbäringsräntan från 7 till 9 procent, före skatt och avgifter, och i Gamla Trad höjs återbäringsräntan från 4 till 6 procent.