Kraftigt höjd återbäringsränta i januari

Kraftigt höjd återbäringsränta i januari

En bra start på året för dig som har traditionellt förvaltat kapital i Skandia Liv.

Skandia Liv delar ut 3 procent i extra återbäringsränta under januari månad.

Framgångsrik kapitalförvaltning tillsammans med stark utveckling på världens marknaderna har bidragit till att Skandia haft en stark avkastning i portföljen, därför har Skandia valt att höja återbäringsräntan tillfälligt för femte gången sedan februari 2021.

Under 2021 hade Skandia en genomsnittlig återbäringsränta på 13,9 procent.

Värdet på kundernas försäkringskapital växer med cirka 3 procent (före avdrag för skatt och avgift) under januari månad.

Den tillfälliga höjningen gjordes 7-10 januari och därefter återgår återbäringsräntan till fortfarande höga 5 procent.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in.