Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

Inkomsttaket höjs i sjukförsäkringen

1 juli 2018 höjdes taket i sjukförsäkringen (maximal sjukpenninggrundande inkomst, SGI) till 8 prisbasbelopp från 7,5 prisbasbelopp. Det var då en stor nyhet då nivån på 7,5 prisbasbelopp närmast betraktades som en naturlag, då den varit på samma nivå sedan 1991.

Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en höjning av taket – denna gång till 10 prisbasbelopp.

För 2022 innebär det att SGI-taket höjs med 96 600 kr, från 386 400 kr till 483 000 kr. Det betyder att månadslöner till och med 40 250 kr ryms inom taket och att maximala ersättningen höjs från 821 kr/dag till 1 027 kr/dag.

Sjukpenning även efter dag 365

Riksdagen har beslutat om att öka möjligheten för personer som har behov av en längre tids vård, behandling och rehabilitering att kunna återgå till sitt ordinarie arbete.

En person ska därför kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan dag 550 i sjukskrivningen.

Ikraftträdandet

Höjt tak i sjukförsäkringen träder i kraft 1 januari 2022, övriga beslut gäller från 1 februari 2022.