Information mot bakgrund av utbrottet av coronavirus

Coronaviruset påverkar mer eller mindre alla typer av företag. Oron för virusets ekonomiska effekter får världens börser att svänga kraftigt – och samtidigt blir frågorna också allt fler. Ni ska veta att vi på Lifestyle Capital Sverige AB finns till hands om ni vill ha råd eller stöttning inom vårt expertområde.

Vi får många frågor just nu angående coronavirus (covid-19). Här listar vi vad som gäller för företag och medarbetare med försäkringar tecknade genom Lifestyle Capital.

Kom ihåg att det är 1177 du ska kontakta vid misstanke om smitta eller händelse av symptom. Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset. Enligt regeringens beslut den 2 februari 2020 ska bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar tillämpas på infektion med covid-19. Därför vill vi på Lifestyle Capital beskriva hur de olika försäkringar fungerar kopplat till sjukdomen. Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats som uppdateras löpande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Coronavirus: Det här gäller för ditt företags försäkringar

Tjänstepension och individuell försäkring – sjuk, premiebefrielse och dödsfallsförsäkring

Försäkringen gäller som vanligt. Covid-19 är i sig inte undantaget i försäkringsvillkoren.

Om någon blir sjuk av Coronaviruset ska man anmäla sig som sjukskriven till sin arbetsgivare.Vid längre sjukskrivning, mer än 90 dagar, kan man få ersättning från sin sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringar inklusive gruppsjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar täcker inte utredning och behandling av sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och vårdförsäkringarna gäller därför inte för sådan sjukdom.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringen gäller som vanligt. Covid-19 är i sig inte undantaget i försäkringsvillkoren.

Gruppförsäkring – liv, sjuk, olycksfall, sjuk och olycksfall samt barnförsäkring

Försäkringen gäller som vanligt. Covid-19 är i sig inte undantaget i försäkringsvillkoren.För samtliga försäkringar gäller att försäkringsfall regleras i enlighet med gällande försäkringsvillkor för respektive produkt.

Sjukförsäkring/Hälsoförsäkring tecknad hos Skandia

Omfattas Du som företagare och/eller medarbetare av sjukförsäkring hos Skandia? Om ja, så omfattas Du även av en Hälsoförsäkring. Försäkringen gäller som vanligt. 

Finns det hälso-oro med risk för sjukskrivning så kan man kontakta Skandias hälsosluss för samtalsstöd. Covid-19 är i sig inte undantaget i försäkringsvillkoren. 

Skandias hälsosluss når du på telefon : 0771-51 55 10