Det är skakigt på börsen. Är det en början på en större nedgång vi ser eller kommer det vända uppåt? Ingen vet, inte vi heller. Det finns ingen som kan förutse det men det är värt att påminna sig själv om den fantastiska börsutveckling vi haft de senaste tio åren.

Pengar placerade på börsen måste ha ett långsiktigt perspektiv och hela poängen med långsiktigt sparande är att månadsspara i alla väder med bra riskspridning – gärna med exponering mot annat än bara aktier och räntor. Just nu är vi mitt inne i “Corona-oron” och vi vet inte om börserna kommer att fortsätta ner eller om det återhämtar sig, som det gjorde efter de branta nedgångarna i slutet av 2018.

Vad får det för påverkan på världsekonomin? Först och främst är Corona-viruset något som orsakar stort mänskligt lidande.

Men ska man prata om ekonomi så kommer det sannolikt att få betydande konsekvenser för världsekonomin. Stora delar av den ekonomiska aktiviteten i Kina står stilla, något

som påverkar landets BNP-tillväxt men också sprider sig till resten av världen.

Hur stora och framförallt hur bestående konsekvenserna av detta blir är för tidigt att säga. Centralbankerna står redo att agera och nyligen sänkte den amerikanska

centralbanken Fed räntan med 50 punkter till följd av virusoron.

Hur påverkar det pensionen? Pensionssparande är långsiktigt och för dig som är mitt i karriären, kommer

sannolikt flera recessioner och börsnedgångar att drabba sparandet.

Alla kommer att vara lika svåra att förutse. Men rent generellt gör den

långsiktige pensionsspararen bäst i att avstå försök att ”tajma” börsrörelser.

Ett grundtips är att regelbundet se över sina placeringar och att säkerställa

att man har rätt risknivå och bred diversifiering i sitt sparande.

Att välja traditionell förvaltning kan vara ett smart sätt att ge pengarna möjlighet att växa på, särskilt om man inte själv vill bevaka och hantera framtida turbulens på marknaden. En väl beprövad sparform för den som vill spara långsiktigt och bygga upp ett kapital.

Hur ska jag tänka som sparare? Tillfälliga svängningar på börsen går inte att förutse eller påverka,

men vad som däremot går att styra över är den egna risknivån.

Se till att din placeringsrisk är anpassad till när du ska ha pengarna och till hur

viktiga pengarna är för hur du vill leva ditt liv – antingen nu eller som pensionär.

Har man gjort den läxan kan man sova relativt lugnt. Den som har mycket ont i magen av den senaste veckans börsutveckling har möjligen för hög risk.