Höjd pensionsålder i allmän försäkring.

Den 31 maj beslutade riksdagen att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ska höjas från 62 år till 63 år och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Ändringen gäller från 1 januari 2023.

Det är ett steg emot att införa det som kallas riktåldern. Riktåldern kommer från och med 2026 att styra när olika förmåner kan betalas ut.

Du kan välja själv när du ska ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född. Från vilken ålder du kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg styrs också av när du är född.

Tidigaste tidpunkten för att ta ut allmän pension är idag 62 år och blir alltså 63 år från och med 2023 och kommer beröra dig som är född 1961 och 1962. Även åldern för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att höjas från 65 år till 66 år.

Tjänstepensionen – pension som betalas in av din arbetsgivare utbetalas normalt från 65 års ålder. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv meddela aktuellt försäkringsbolag att utbetalning önskas. Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Utbetalningarna får tidigast börja när du fyllt 55 år.

Från 2026 kommer troligen en så kallad riktålder att införas, baserad på medellivslängden. Och den kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Syftet är att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden förändras så att pensionerna inte urholkas. Samtidigt höjs vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet. Samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser, liksom vissa ålders­gränser i kringliggande trygghetssystem, ska kopplas till riktåldern, så att systemen hänger ihop.