Gruppförsäkring

Våra gruppförsäkringar förenar modern teknik med stora försäkringsvolymer, vilket genererar unika mervärden för våra kunder. Försäkringslösningarna vänder sig till både privatpersoner och arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare konkurrenskraftiga förmåner.

4 starka skäl att teckna gruppförsäkring via Lifestyle Capital:

Välj försäkringsskydd - Se pris och teckna din försäkring direkt

Våra vanligaste gruppförsäkringar: 

Enklare hälsoregler vid ansökan

Gruppförsäkringar innebär att försäkringsbolagens risk sprids över en stor grupp. Lägre risk leder till att anslutningsreglerna blir enklare och premierna lägre. En privat tecknad försäkring kräver ofta en omfattande hälsodeklaration.

Det kan leda till att personer med tidigare sjukhistorik får begränsningar i försäkringsskyddet eller att ansökan avslås.

Med Lifestyle Capitals gruppförsäkring öppnar vi nu upp möjligheten att teckna försäkring på ett enkelt och smidigt sätt.

Enkel administration

Den samordnade administrationen gör hanteringen enkel och smidig samt medför en väsentlig kostnadsreducering.

Besparingen leder till en lägre premie.

Bättre villkor och priser

Genom Lifestyle Capitals samarbete med Tydliga och våra samlade kundvolymer kan erbjuda dig fömånliga premier -och villkor.

Välj rätt försäkringsskydd för dig eller din familj
Gruppförsäkring – ett ekonomiskt skydd för dig och din familj
Gruppförsäkring – få ett ekonomiskt skydd om det oförutsedda händer
Previous
Next