Förebygg och Lifestyle Capital Partnerskap Stärker Skyddet mot Bedrägerier

PRESSMEDDELANDE – 6 FEBRUARI 2024

Förebygg och Lifestyle Capital är glada att meddela sitt nya samarbete genom tjänsten Lifestyle Protect®. Detta samarbete blir alltmer relevant i ljuset av den senaste statistiken från polisen, som visar en signifikant ökning av bedrägeribrott under 2023, inklusive investeringsbedrägerier och kortbedrägerier.

Förebygg, känd för sina säkerhetstjänster som ID-skydd och Bolagsbevakning, motverkar flera av dessa växande hot genom att erbjuda bevakningstjänster mot identitets- och bolagskapningar, något som blir allt viktigare i en digitaliserad värld där brottslingar kontinuerligt finner nya metoder för att utnyttja oskyddade identiteter och företagsdata.

Lifestyle Protect® är en tjänst som utvecklats genom detta partnerskap, och erbjuder Lifestyle Capitals kunder och Lifestyle Access ®- Corporate Cards kunder ett engagemang för att öka säkerheten och medvetenheten om bedrägerier, och agerar proaktivt för att förhindra de ekonomiska och personliga skadorna som kan uppstå vid identitetsstöld, bolagskapning och bedrägerier.

Genom Lifestyle Protect® kan kunder hos Lifestyle Capital och Lifestyle Access® Corporate Card dra nytta av Förebyggs expertis inom säkerhetsområdet, vilket ger en extra nivå av trygghet i en tid där digitala bedrägerier och identitetsstölder ökar markant.

För dig som är kund hos Lifestyle Capital eller Lifestyle Access® -Corporate Card och vill ha mer information om Lifestyle Protect® och hur du kan dra nytta av detta erbjudande, besök förmånssidan hos Lifestyle Capital.

Om Förebygg

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming. Förebygg är Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se

Om Lifestyle Capital

Lifestyle Capital Sverige AB ingår i förmedlarorganisationen Tydliga som utvecklar skräddarsydda lösningar för förmedlarbolag och partners. Med en stark närvaro på över 60 orter och 130 lokalkontor och 400 medlemmar, inklusive försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter, som representerar över 300 000 kunder. Tillsammans genererar Tydliga 7 miljarder kr i premier till spar- och försäkringsbolag.