Extra trygghet med testamente och framtidsfullmakt

Vill du skapa extra trygghet för dig och din familj? Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska bevaka dina intressen eller ta beslut om din ekonomi. Ett tydligt testamente ökar också din och din familjs trygghet och minskar risken för framtida tvister. Rätt förberedelser gör framtiden tryggare för dig och dina nära.

Ingen kan veta vad som kommer ske i framtiden, men vi alla kan förbereda oss och skapa trygghet i det vi kan kontrollera. Tiden vi lever i just nu kan upplevas som extra orolig och har bidragit till att många valt att se över sin juridiska situation.

Framtidsfullmakt

Varför ska du skriva en framtidsfullmakt?

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter som gör det möjligt för dig att på förhand själv välja vem som tar hand om angelägenheterna om du blir fysiskt eller psykiskt sjuk. Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man eller förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Att tänka på vid upprättandet av en framtidsfullmakt

Det här bör man särskilt tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt:
• Noga överväga innehållet i fullmakten. Innehållet kan också behöva ses över med jämna mellanrum.
• Det är möjligt att ange i fullmakten att en domstol ska fatta beslut om att fullmakten ska träda i kraft.
• Framtidsfullmakten kan innehålla villkor för gåvor.
• Framtidsfullmakten kan reglera frågan om ersättning ska utgå till fullmaktshavaren för dennes åtgärder.
• Framtidsfullmakten kan innehålla krav på granskning och redovisning av fullmaktshavarens åtgärder.
• Framtidsfullmakten kan ange vad som ska ske när fullmaktsgivaren avlider, till exempel att fullmakten ska upphöra att gälla.

Testamente

Varför ska du skriva ett testamente? 

Med ett testamente kan du själv bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet.
Ett tydligt testamente kan även underlätta för din anhöriga när arvet sedan ska fördelas. Viktigt att tänka på är att som sambo har du inte rätt att ärva enligt lag, utan då måste du skriva ett testamente för att du och din sambo ska ärva varandra.

Din vilja är viktig

Oavsett om du är gift, sambo eller singel är det viktigt att skriva testamente. För sambor eftersom de inte automatiskt ärver varandra. För gifta kan det vara viktigt att trygga tillvaron för partnern om det finns särkullbarn. För alla som har barn, oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående, är det viktigt att se till att arvet blir barnens enskilda egendom. Annars kan deras framtida sambo eller make få rätt till arvet vid en eventuell separation eller skilsmässa.

För dig som är ensamstående utan barn handlar det om att fundera på vad du vill ska hända med det du lämnar kvar. För att vara säker på att allt blir som du vill behöver du skriva ett testamente. Finns inget testamente fördelas arvet enligt lag.

Förvara testamentet tryggt

Ett testamente är en värdefull handling som måste kunna visas upp i original efter ett dödsfall.
Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt enkelt glömmas bort

Bra att tänka på när det gäller testamente:

 • Du kan testamentera vad du vill till vem du vill.
 • Dina barn (eller barnbarn om barnet inte längre lever) alltid har rätt till att kräva ut sin laglott.
 • Om du är gift och din äkta hälft dör utan att efterlämna särkullbarn (barn från tidigare förhållande) ärver du allt om det inte finns något testamente som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn, eftersom de får vänta på sitt arv tills att ni båda gått bort.
 • Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång. De behöver inte vänta tills styv- eller bonusföräldern går bort.
  Då kan ett testamente och livförsäkringar hjälpa dig eller din make att ha råd att bo kvar i ert hem om någon av er skulle gå bort. Testamentet kan reglera så att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det ursprungliga arvet.
 • När din sambo går bort ärver i första hand sambons barn och i andra hand sambons föräldrar och/eller syskon.
  Det enda du har rätt till är hälften av värdet av den bostad och det bohag som ni har köpt för gemensamt bruk.
  Vill ni kunna ärva varandra måste ni därför skriva ett testamente.
  Har ni gemensamma barn eller inga barn alls kan ni också gifta er för att ärva varandra.