Certifiering Hållbarhet

Hållbarhet är av naturliga skäl en viktig fråga för oss alla.
Finans- och försäkringsbranschen har en viktig roll att fylla, genom att bidra till en mer hållbar utveckling. I Finansbranschen ligger kraften i kapitalet och vi på Lifestyle Capital arbetar för att det kapitalet ska användas till en hållbar omställning.

Ett steg i riktningen mot en mer hållbar värld är Disclosureförordningen som träder i kraft den 10 mars, vilken ställer krav på oss som finansiella rådgivare att informera investerare och kunder om ESG-faktorerna.

Vi har därför valt att hållbarhetscerifiera våra rådgivare i syfte att vara uppdaterade på området och den nya förordningen.