Read more about the article Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största<br>höjningen på nästan 40 år
#image_title

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största
höjningen på nästan 40 år

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största höjningen på nästan 40 år Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kronor respektive 58 500 kronor…

Continue ReadingRegeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2024 – den största
höjningen på nästan 40 år

Alecta höjer pensionerna med 11 procent och sänker premierna för företagen med 30-40 procent

Alecta höjer pensionerna med 11 procent och sänker premierna för företagen med 30-40 procent Pensionsbolaget Alecta har för 2023 beslutat att höja den förmånsbestämda pensionen ITP2* vid årsskiftet. Det innebär…

Continue ReadingAlecta höjer pensionerna med 11 procent och sänker premierna för företagen med 30-40 procent