Beslut om höjt inkomsttak i den lagstadgade sjukförsäkringen från 1 januari 2022

Den 15 december 2021 godkändes förslaget om att höja inkomsttaket i den lagstadgade sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp från och med 1 januari 2022. Det kommer påverka beräkningen av den sjukpenning-grundande inkomsten (SGI).

Den som blir sjuk får knappt 80 procent av sin lön i sjukpenning, men inkomster över taket ger inte högre ersättning. En höjning av taket för den sjukpenninggrundande inkomsten till 10 prisbasbelopp motsvarar med 2022 års nivå på prisbasbeloppet en månadslön på 40 250 kronor.

Det innebär att SGI-taket höjs med 96 600 kr, från 386 400 kr till 483 000 kr. Det betyder att månadslöner till och med 40 250 kr ryms inom taket och att maximala ersättningen höjs från 821 kr/dag till 1 027 kr/dag.

De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
Sjuk- och aktivitetsersättningen omfattas inte.

Varför är ersättningen från den individuella sjukförsäkringen förändrad sedan årsskiftet?

Om din anmälda försäkringsbara årsinkomst till aktuellt försäkringsbolag ligger över 8 prisbasbelopp innebär det att du per 1 januari 2022 kommer att få en högre sjukpenning från Försäkringskassan än tidigare och därför kommer ditt försäkringsbelopp från din individuella sjukförsäkring justeras.

Vilken sjukersättning kan egenföretagare få?

När du är anställd och blir sjuk finns det rutiner för ersättning och kollegor som hjälper dig. Men du som driver eget behöver själv tänka på och planera inför tråkiga scenarion. Här får du hjälp med att räkna ut sjuk-penningen du kan få av Försäkringskassan och andra bra lösningar som kan skapa en ekonomisk trygghet om du skulle bli sjuk.

Vi kan alla drabbas av sjukdom. Utöver sjukdomssymtom och oro för sin hälsa, dyker ofta en avgörande fråga upp – hur kommer jag klara mig ekonomiskt om jag behöver vara borta från jobbet en längre tid? Många småföretagare är överens om att det skulle få en stor påverkan på företaget om en eller flera nyckelpersoner blev sjuka. Det i sin tur skulle leda till en påfrestning för ekonomin.

Sjukpenning från Försäkringskassan men räcker det?

Om du har ett nystartat företag har du under de första tre åren rätt till samma SGI (sjukpenninggrundande inkomst) från Försäkringskassan som en anställd som har samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenheter som du.

Enskild firma vs. aktiebolag

För dig med enskild firma/handelsbolag baseras din SGI efter de tre första åren på ditt överskott eller underskott i företaget. Det kan vara svårt att förutspå sin SGI om ens inkomst är varierande eller liten.

Har du istället ett aktiebolag räknas du som en anställd och då får du sjuklön från ditt företag de 14 första dagarna. Från dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan som baseras på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Din SGI räknas fram utifrån lönen du har tagit ut. Om du tar ut låg lön eller utdelning istället för lön, riskerar du att inte få någon sjukpenning från Försäkringskassan.

Räkneexempel

Om du har en lön i aktiebolag eller handelsbolag eller inkomst i enskild firma på 25 000 kronor per månad, får du 80 procent sjukpenning från Försäkringskassan vilket ger en ersättning på cirka 20 000 kronor innan skatt. Efter 360 dagar sjunker ersättningen till cirka 65 procent. Efter skatt blir det cirka 11 500 kronor att leva på.

Trygghetstips till dig som småföretagare

  • Du som har ett nystartat företag kan överväga att enbart se till att ordna med trygghetsbitarna – sjuk- och olycksfallsförsäkring under första året.
  • Om du kan, ta ordentlig lön, helst minst 7,5 basbelopp (532 500 kronor 2022). Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på inkomsten.
  • Se också över avsättningarna till tjänstepension samt liv- och olycksfallsförsäkring.
  • Ta in avsättningen i företagets lönsamhetskalkyl.
  • Gå in på minpension.se för att se hur det ser ut just för dig.
  • Att vara sjuk är en mental påfrestning och något du kan behöva bearbeta. Om du har en sjukförsäkring kan samtalsstöd ingå.
  • Vad är bäst för mig och mitt företag? Ta hjälp av en rådgivare om du inte hinner eller tycker det är svårt. Vi hjälper gärna till.