Årets julgåva går till framtidens entreprenörer som stöttas av Hand in Hand

Lifestyle Capital är en stödjande partner till Hand in Hand.
Vår julgåva i år kommer att stödja fler kvinnor som lever i fattigdom och utsatthet, vilket ger dem verktygen de behöver för att förbättra sina liv.
Att investera i människors förmåga utgör en långsiktig väg ut ur fattigdomen.

Hand in Hand räknar med att det idag i snitt kostar 2 500 kronor för en person att genomgå entreprenörsträningen i deras projekt. Ett Start-up kit innefattar konkret kunskap i affärskunskap, bokföring, sparande, värdekedjor och marknadsföring mixat med mjuka värden i form av stärkt självförtroende, framtidstro, nätverk, självständighet och förmåga att tänka och agera som en entreprenör. Dessutom får deltagarna kunskap om sina mänskliga rättigheter och hur deras företag blir hållbara för både människa och miljö.

Att utrota världsfattigdomen är nummer 1 av FN:s globala hållbarhetsmål. Det är även Hand in Hands vision. Utmaningen är gigantisk och frågan angår oss alla – hur och var vi än lever våra liv. Men hur ska människor kunna försörja sig och lyfta sig ur fattigdom om de inte har ett jobb som ger en inkomst?

Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdomDeras uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt de vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet.
Deras utgångspunkt är att de flesta människor både har viljan och förmågan att utvecklas och förbättra sin livssituation. Bara de får förutsättningar och de verktyg som krävs.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här Hand in Hands insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över fem miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.

Varför har vi valt att samarbeta med Hand in Hand Sweden?

Anledningen till att vi har valt att stötta och arbeta tillsammans med Hand in Hand är helt enkelt för att vi tror på deras arbetsmodell. Hand in Hand tror på entreprenörskap som en kraft för positiv förändring, en övertygelse vi delar och själva arbetar med dagligen. Hand in Hands arbete bygger på hjälp till självhjälp som inriktar sig mot kvinnor och unga. Fokus ligger på utbildning och entreprenörsträning i syfte att starta företag och skapa jobb.
Erfarenheten visar att de små företagen, drivna av kvinnor, är de som mest förändrar tillvaron för familjen.
Även med små inkomster ökar chansen att barnen får bättre mat och får gå i skolan. Det ger bättre hälsa och stärkt motståndskraft.

Förutom årets julgåva bidrar vi också med 50 kr för varje ansökt företagskort, Lifestyle Access® Corporate Card. Dessutom ger vi 1 procent av försäljningen från vår premiumshop till Hand in Hand Sweden.

Här kan du också investera i människors förmåga som en väg ut ur fattigdom via Hand in Hand