Ändrade kostnader för ITP 2 och frilagd premie vid årsskiftet

Vid årsskiftet händer en del som påverkar arbetsgivarens kostnad för ITP 2 och även den frilagda premien för alternativ ITP. Här har vi sammanställt alla förändringarna som påverkar frilagd premie 2021.

Höjt inkomstbasbelopp

Nästa år höjs inkomstbasbeloppet till 68 200 kronor. Det är en ökning på 2,1 procent och den påverkar förmånernas storlek i ITP 2 och därmed också premierna. Oftast innebär en höjning av inkomstbasbeloppet att arbetsgivarens kostnad för ålders- och familjepension i ITP 2 minskar, eftersom en större andel av den anställdes förmån efter årsskiftet hamnar under 7,5 inkomstbasbelopp.

Används frilagd premie vid tiotaggarlösning påverkas denna på samma sätt. Det beror på att den frilagda premien ska spegla vad kostnaden till Alecta hade varit om den anställde inte valt bort stora delar av sin försäkring inom ITP 2.

Uppräkning av fribrev

Alecta räknar upp fribreven med 0,39 procent. Vid en uppräkning blir en större del av ålders- och familjepensionen färdigbetald och kostnaden för arbetsgivaren minskar. Används frilagd premie vid alternativ ITP blir resultatet detsamma. Eftersom det sker en uppräkning om 0,39 procent påverkar det kostnaden nästa år.

Höjd maxpremie

I den förmånsbestämda ITP 2 finns det en gräns för hur hög arbetsgivarens premie till ålderspension får vara, det vill säga en maxpremie. Den del av premien som ligger ovanför maxgränsen finansieras genom att alla arbetsgivare betalar en utjämningspremie.

Nästa år höjs maxgränsen för ålderspensionskostnaden inom ITP 2 för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, medan den sänks för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp. För gränsen över 7,5 inkomstbasbelopp sker en höjning från 56,1 procent till 56,7 procent.

Resultatet blir att arbetsgivaren kan få betala en större andel av premien till ålderspensionen nästa år.

Utjämningspremien

Utjämningspremien som finansierar premiemaximeringen ingår också i den frilagda premien och till 2021 sänks den till 0,50 procent från 0,55 procent 2020. Detta påverkar den frilagda premien negativt vid årsskiftet.

Frilagd premies förändring i procent vid årsskiftet

Det är framförallt två faktorer som påverkar frilagd premie vid årsskiftet –fribrevsuppräkningen och inkomstbasbeloppsändringen. Förändringarna innebär att fribrevsuppräkningen och inkomstbasbeloppsändringen bidrar till att premien minskar.

Så här förändras den frilagda premien generellt inom vissa åldersgrupper och för personer med en pensionsmedförande lön mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp.

  • Totalt sett minskar premien med 10 procent vid årsomräkningen. Premien påverkas mer ju äldre man är.
  • För en 42 åring minskar premien i snitt med 5,5 procent.
  • För en 50 åring minskar premien med i genomsnitt 7 procent.
  • För en 60 åring minskar premien med 18 procent.

För de som har en lön över 20 inkomstbasbelopp sker en ökning av den frilagda premien med i genomsnitt 1,5 procent.

LÄS MER

Guide – Därför kostar ITP olika från år till år