Alivia cancervårdsförsäkring

Med Alivia cancervårdsförsäkring erbjuder vi på Lifestyle Capital och Tydliga ett viktigt komplement till vårt befintliga gruppförsäkringserbjudande, vilket innebär att vi stärker vår position inom vård- och hälsoförsäkringar.

Cancer är en folksjukdom som drabbar 70 000 personer varje år i Sverige. Enligt Cancerfonden avlider ca 2,900 personer per år i onödan i cancer. Svensk offentlig sjukvård är bra och har en hög medicinsk kvalité gällande cancerbehandlingar, ändå är den inte alltid tillräcklig.

Varför behövs en cancervårdsförsäkring?

Varje år får ca. 70 000 människor i Sverige en cancerdiagnos. Det innebär att 190 personer får en cancerdiagnos varje dag. Ett cancerbesked drabbar inte bara personen och dennes närstående. Det drabbar också arbetsplatsen, arbetskamrater och möjligheten att arbeta. Cancervården i Sverige håller hög kvalitet, ändå är den inte alltid tillräcklig. Färre än hälften av cancerpatienterna får sin behandling inom de fastställda vårdtiderna, som exempel kan nämnas att 1 av 10 inte får sin prostataoperation i tid. Det finns även stora skillnader i vården beroende på var i landet man bor.

Alivia Cancervårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga cancervården som ger ökad trygghet för människor och där alla får ta del av den bästa och allra senaste kunskapen. Försäkringen ger alltid försäkrad rätt till en ny oberoende bedömning, second opinion, som genomförs nationella eller internationella specialister för att säkerställa rätt diagnos och att rätt behandling är föreslagen.

Försäkringen ger vård inom EU/EES i det fall du inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige. Därtill får du en personlig vårdsamordnare, möjlighet till psykologstöd, resekostnader etc.

Alivias Cancervårdsförsäkring säkerställer bästa tänkbara cancervård

  • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling
  • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen
  • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
  • Specialist- och sjukhusvård inom EU/EES i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
  • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort.
  • Psykologstöd för patient och närstående.
  • Hjälp i hemmet.
  • Alivia CancerPrevention – En förebyggande tjänst som hjälper dig att få en överblick över hur du kan förändra dina påverkbara riskfaktorer

Se filmen hur Alivia cancervård fungerar:

”Hur skiljer sig Alivia cancerförsäkring mot en Sjukvårdsförsäkring”?

– Vanligtvis ersätter en sjukvårdsförsäkring enbart privat vård som kan ges i Sverige. Problemet är att privat cancervård många gånger är begränsad. Av de ca 200 cancerdiagnoser som finns kan privata vårdgivare endast erbjuda vård för en handfull olika diagnoser, därför får de allra flesta med en sjukvårdsförsäkring ingen hjälp av en traditionell vårdförsäkring. Däremot kan en sjukvårdsförsäkring snabba upp processen genom att den tidigare kan identifiera en cancerdiagnos.

Alivia Cancervårdsförsäkring, som nu är en del i Lifestyle Capital, genom Tydligas individuella gruppförsäkringserbjudande tecknas mot begreppet fullt arbetsför. Försäkringen kan även tecknas så som ett obligatoriskt avtal.