Med Alivia cancervårdsförsäkring erhåller vi inom Lifestyle Capital och Tydliga ett viktigt komplement till vårt befintliga gruppförsäkringserbjudande, vilket innebär att vi stärker vår position inom vård- och hälsoförsäkringar.

Cancer är en folksjukdom som drabbar 65,000 personer varje år i Sverige. Enligt Cancerfonden avlider ca 2,900 personer per år i onödan i cancer. Svensk offentlig sjukvård är bra och har en hög medicinsk kvalité gällande cancerbehandlingar, ändå är den inte alltid tillräcklig.

Alivia Cancervårdsförsäkring är ett komplement som gör den offentliga cancervården bättre och som ger ökad trygghet för människor och där alla får ta del av den bästa och allra senaste kunskapen. Försäkringen ger alltid försäkrad rätt till en ny oberoende bedömning, second opinion, som genomförs av internationella specialister för att säkerställa rätt diagnos och att rätt behandling är föreslagen. Försäkringen ger vård inom garanterad tid samt ger möjlighet till behandlingar som är internationellt godkända men som ännu inte är godkända i Sverige. Därtill får patienten en personlig vårdsamordnare, möjlighet till psykologstöd, resekostnader etc.

Alivias Cancervårdsförsäkring säkerställer bästa tänkbara cancervård

  • Verifierar ställd cancerdiagnos genom en ny oberoende bedömning (second opinion)
  • Vid behov säkerställs diagnos och behandlingsplan genom molekylär profilering eller annan form av avancerad diagnostisk teknologi
  • Vård inom Sverige eller privat vård utomlands vid vårdköer
  • Vård som är medicinskt verifierad men ej ersätts i Sverige
  • Specialiserade behandlingar vid behov och koordinering av offentlig och privat vård
  • Försäkrad får ansvarig vårdsamordnare
  • Krisstöd för patienter och anhöriga
  • Hjälp i hemmet
  • Resekostnader

”Hur skiljer sig Alivia cancerförsäkring mot en Sjukvårdsförsäkring”?

– Vanligtvis ersätter en sjukvårdsförsäkring enbart privat vård som kan ges i Sverige. Problemet är att det finns väldigt begränsat med privat cancervård. Av de ca 200 cancerdiagnoser som finns kan privata vårdgivare endast erbjuda vård i en handfull olika diagnoser. Därför får de allra flesta med en sjukvårdsförsäkring ingen hjälp av en traditionell vårdförsäkring. Däremot kan en sjukvårdsförsäkring snabba upp processen genom att den tidigare kan identifiera en cancerdiagnos.

Alivia Cancervårdsförsäkring, som nu är en del i Lifestyle Capital, genom Tydligas individuella gruppförsäkringserbjudande tecknas mot begreppet fullt arbetsför. Försäkringen kan även tecknas så som ett obligatoriskt avtal.