8 tips inför årsskiftet för dig som driver eget

Ett nytt år innebär nya möjligheter för dig som företagare. Men som vanligt inför årsskiftet finns det en hel del att tänka på. Visste du till exempel att det just nu är ett bra tillfälle att göra en extra pensionsavsättning? Här är några tips som kan ge dig en bra start på det nya året.

1. Boosta pensionen med smart extraavsättning
Har ditt företag gått bra under året? Då kan det vara värt att överväga en extra pensionsavsättning. Genom det kan din pension växa samtidigt som företagets överskott minskar och därmed även skatten du behöver betala för vinsten (bolagsskatten). På avsättningen till pensionen betalar du i stället en avdragsgill löneskatt på 24,26 procent.

Att avsätta pengar i ett extra pensionssparande kan även vara smart om du tagit ut mycket lön under året. Gränsen för insättningen till din allmänna pension går nämligen vid en total lön på 572 600 kronor. Det innebär att det inte sker någon ökning till din allmänna pension om du tjänar mer pengar än så under året. Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din lön, dock max upp till 483 000 kronor (2022).

2. Håll koll på pensionen om du driver enskild firma
Driver du enskild firma? Då har du rätt att göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande. Men här är det viktigt att tänka på att din allmänna pension liksom en del socialförsäkringsförmåner, till exempel föräldrapenning och sjukpenning, bygger på ditt överskott. Väljer du att göra avdrag för pensionen så kommer även ditt överskott att minska och därmed också underlaget för dina förmåner. Därför bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har ett överskott som är lägre än 554 900 kronor per år, före skatt (2022).


Ett tips för dig som har enskild firma och tjänar mindre än 554 900 kronor per år är alltså att inte göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration utan istället spara pengar som du har betalat skatt för. Det gör du enkelt på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

3. Optimera löneuttaget
Du känner väl till att om du är ägare i ett fåmansbolag så är det lönen du tar ut nu som påverkar din möjlighet till lågbeskattad utdelning 2023? Förutom att hålla koll på att du gör rätt löneuttag enligt 3:12 reglerna finns det en hel del andra saker som är bra att känna till, bland annat beloppsgränserna.

Följande tre beloppsgränser kan vara bra att ha med dig när du ser över sitt löneuttag:

  • 386 400 kr ger max sjukpenning
  • 483 000 kr ger max föräldrapenning
  • 532 500 kr ger max pensionsavsättning

Brytpunkten för statlig inkomstskatt på 20 procent går vid 554 900 kr. Har du fyllt 65 år vid årets ingång kan du ha en total årsinkomst på 618 700 kronor innan den statliga inkomstskatten tas ut. Det beror på att du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

4. Jämna ut plus och minus
Kvitta dina vinster mot förluster så att du maximerar kvittningsrätten. Har du till exempel sålt aktier under året och gjort en vinst? Då kanske du vill kvitta affären som en latent förlust och realisera den innan årsskiftet? Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förlusterna kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

5. Slå till innan nyår
Har du ett kalenderår som räkenskapsår? Då kan det vara ett bra läge att passa på att köpa nya inventarier eller maskiner. Du har möjlighet att skriva av inventarier och maskiner av mindre värde direkt. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms är lägre än ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kronor under 2022. Det kan även vara smart att köpa dyrare inventarier innan nyår eftersom det ger dig möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om du bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.

6. Betala ränta till dig själv
Har du lånat ut pengar till ditt företag? Då finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att företaget ska lämna in en kontrollavgift till Skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent. Det måste också finnas en revers, ett kvitto på skulden, som styrker lånet.

7. Ge bort en gåva
Julgåvor till anställda är skattefria om värdet på gåvan inte överstiger 500 kronor inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in. Om värdet är högre än 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan hos den anställda men i år gäller lite speciella regler.

8. Skattefri födelsedagspresent
Har du fyllt jämt under året eller vill du uppmärksamma en trogen tjänst? Då finns möjligheten att ge dig själv en skattefri minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Avdragsgilla minnesgåvor kan även ges till dina anställda.