5 tips i ett osäkert börsklimat

5 tips i ett osäkert börsklimat.


Veckan inleddes med ny turbulens. 
Stockholmsbörsens breda index OMXSPI tappade under måndagen 4,5 procent – vilket är det största fallet på börsen sedan juni 2020.

Fjolårets rekordår på börsen var det näst starkaste året på börsen under 2000-talet. Inför 2022 står vi inför nya utmaningar. Inledningen på året har varit allt annat än munter med branta fall i både Europa och USA på grund av nya virusvarianter, inflation, oroande ränteläge och hotet om en rysk Ukraina-invasion.

Var står vi nu och hur bör man tänka om det blir ett turbulent börsår?

På en volatil börs är det viktigt att hålla i sin investeringsstrategi och fortsätta spara kontinuerligt.

Sparar du långsiktigt – tänk långsiktigt.
Det är ont om bra alternativ till aktier och aktiefonder, och det är dessutom svårt att välja en bra tidpunkt att gå tillbaka in i marknaden igen. Säljer man för att undvika en eventuell fortsatt börsnedgång, så slutar det ofta med att man inte köper tillbaka förrän marknaden hämtat in hela tappet och står högre än när man sålde. Det gör att skadan kan bli större än nyttan.

I tider av turbulens går aktiemarknaden snabbt upp och ner och det är lätt att ryckas med när tidningsrubrikerna skriker.

1. Behåll lugnet

Mänskligt beteende styrs till stor del av känslor, och aktiemarknader och sparande är inget undantag.
Det är vanligt att börsen rör sig minst tio procent från årshögsta till årslägsta. För dig som är långsiktig i ditt sparande gör det troligen ingen märkbar skillnad i slutänden. Har du ett månadssparande får du fler fondandelar när kursen är låg och kan lägga grunden till en god avkastning längre fram.

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller sälja av i orostider och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du borde ha fått.  

Och kom ihåg: lägre kurser innebär att du får större chans till bra avkastning längre fram.

2. Skilj på riskvilja och risktolerans.

När man investerar sitt kapital är det viktigt att utgå från sin riskvilja och skilja mellan riskvilja och risktolerans. Risktolerans är ett mått på hur mycket risk du tål, det vill säga hur mycket du tål att förlora. Riskvilja är ett mått på hur stora förluster du är beredd att acceptera i värsta fall. Som sparare är det viktigt att bestämma sig för vilken risk du vill ta med ditt sparkapital och anpassa placeringarna efter din riskvilja.

Vårt råd är att hålla fast vid en väl ”diversifierad portfölj” och att anpassa risknivån efter den egna sparhorisonten. Vanligt misstag som sparare är att man sparar i ett fåtal bolag och inom samma sektorer, det ökar risken i det totala sparandet. Investera i fler företag, länder, sektorer för att minska risken i sparandet.

3. Tänk på tidshorisonten

Tidshorisonten i sparandet är avgörande för risken. Det innebär att du kan ta olika grad av risk i ditt sparande. Pensionskapitalet är pengar som ska sparas under lång tid och som därefter har en lång utbetalningstid.
Det innebär att du behöver justera risken i sparandet utifrån om du ska ha kapitalet om 5 år eller 35 år.
Annars finns det en risk att din rädsla för förluster leder till att du avstår från möjligheten att få avkastning på det långsiktiga sparandet.

För dig som har nära till pensionen är det generella rådet att placera en större andel av ditt pensionssparande i räntor och minska innehavet i aktier eller aktiefonder. Välj istället en större andel räntefonder som minskar volatiliteten på ditt kapital.

4. Ta ut pengar du behöver på kort sikt

Behöver du använda en viss summa snart? Då kan det vara bra att ta ut det när det är volatilt på börsen.
Att ha pengar på sparkonto i banken ger noll eller låg ränta, och på sikt förlorar ditt sparande i värde.
För en buffert på kort sikt kan det dock vara bra med pengar på sparkontot.

5. Fortsätt månadsspara

Det är vanligt att man drar sig för att spara när börsen dyker. Men det är ju tvärtom i nedgångarna du kan få mer hävstång på investeringarna. Därför är ett konsekvent månadssparande väldigt effektivt, eftersom det säkerställer att du köper under både toppar och dalar på marknaden. Se över dina månadsinsättningar och öka på ditt sparande när du får möjlighet.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.