GE DITT KAPITAL RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT VÄXA

Ge ditt kapital rätt
förutsättningar för att växa

Finansiell rådgivning åt företag

Tjänster

finansiell rapport digital surfplatta

Förmögenhetsförvaltning

Det är ett stort ansvar att förvalta en investeringsportfölj och utveckla en investeringsplan för att…

bild av en äldre

Pensionsrådgivning

Är ditt företag i behov av att se över nuvarande pensions och försäkringsupplägg…

bild av en äldre

Utbetalningsrådgivning

Vi samlar in information om ditt totala pensionsengagemang och tar fram ett underlag som på ett…

picture of a businessman

Pension & arbetsrätt

Vi kan i samarbete med en arbetsrättskonsult erbjuda kvalificerade tjänster inom…

OM OSS

Lifestyle Capital grundades 2017 och är verksamma inom liv- och pensionsrådgivning.

Som finansiell rådgivare hjälper vi privatpersoner, företag, stiftelser och föreningar att fatta välgrundade beslut som rör pensioner, försäkringar och placeringar.

Hos oss är kunden vårt självklara fokus och utifrån varje enskilt möte skapar vi individuellt hållbara- och anpassade råd med långsiktighet, avkastning och trygghet som ledord och alltid med utgångspunkt av dina behov och specifika önskemål.

Finansiell rådgivning handlar om att se till varje individs unika situation. Hos oss får du en personlig rådgivare som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande.

Lifestyle Capital Sverige AB har tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Lifestyle Capital Sverige AB bedriver verksamhet i form av försäkringsförmedling. Verksamheten regleras bl.a. av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med engagemang och passion för att leverera de bästa tjänsterna till kunderna är vi stolta över att ha blivit utsedda till branschvinnare i Trust Magazine och Largest Companies 2022.

MEDLEMSORGANISATIONER

Lifestyle Capital Sverige AB ingår i förmedlarorganisationen Tydliga som är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Lifestyle Capital Sverige AB är medlemmar i branschorganisationen Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Föreningen är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkrings-förmedlare. Syftet med föreningen är att verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

Lifestyle Capital Sverige AB är registrerade och certifierade hos InsureSec. Insuresec är ett förmedlarregister som samlar försäkringsförmedlare som förbundit sig att följa lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed.
Detta för att styrka att våra förmedlare besitter relevant kunskap och erfarenhet.

tydlig logotyp med
insuresec logotyp med
sfm logotyp med
swed sec logotyp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Lifestyle magazine

Sveriges mest exklusiva tidning är det självklara valet för dig som vill njuta av livet. I Lifestyle hittar Du intervjuer med normalt mycket svårfångade personligheter, tester av de mest omtalade restaurangerna, hotellen, bilarna, båtarna och självfallet det senaste inom mode, hälsa och skönhet, business, nöjesliv, inredning och design, konst, litteratur, IT och Hi-Fi.

Kontakta oss